Duurzaamheid is... onze toekomst

 

Duurzaamheid moet de norm worden.

De laatste jaren is het brandend actueel: wereldwijd gaan de visbestanden er in een schrikwekkend tempo op achteruit.

Het is een probleem waar vandaag de dag ook onze lokale markt mee te kampen krijgt: het aanbod ligt over het algemeen lager en de prijzen voor de consument daardoor hoger.

Tenzij de internationale visserij op wereldwijde schaal gereguleerd wordt zal deze zorgwekkende trend zich blijven doorzetten.

Daarom acht Visgroothandel Nijf het zijn verantwoordelijkheid, als speler binnen de sector, om reeds op eigen initiatief een duurzame en verantwoorde manier van werken na te streven.

Reeds jarenlang hanteren we een strenge selectiepolitiek van onze producten met betrekking tot duurzaamheid. Dit doen we op de volgende manieren:

  • Door enkel vis aan te kopen die gevangen is met duurzame vistechnieken (bv. pole-and-line) of beschikt over de nodige betrouwbare ecologische labels ( o.m. MSC, ASC).
  • Door lokale, seizoensgebonden en/of niet-bedreigde vissoorten te promoten als alternatieven voor de vreemde en/of bedreigde en overbeviste soorten.
  • Door correcte informatie in te winnen via internationale organisaties (vb. Seafood Watch) en bewustmaking te creëren bij lokale, invloedrijke organisatie’s (vb. VLAM)
  • Door ons aanbod te innoveren en diversifiëren en zo minder populaire of gekende vissoorten te promoten.
  • Steunen van verschillende internationale initiatieven die ijveren voor een wettelijk kader te bescherming van de biodiversiteit in onze oceanen.
  • Reduceren en recycleren van plastic afval en ander wegwerpmateriaal binnen onze eigen organisatie.
  • Tegengaan van voedselverspilling door mee te werken aan initiatieven zoals Too-good-to-go.

Maak kennis met onze zusterbedrijven

Visgroothandel NIJF maakt deel van een groot familiebedrijf. Samen bieden wij al het beste wat de zee ons te bieden heeft!